R100

29 avril 2014 Josh Lurienne 0

RÉALISATION : Hitoshi Matsumoto AVEC : Nao Ôhmori, Shinobu Terajima, Hitoshi Matsumoto, Atsuro Watabe, Naomi Watanabe, Hairi Katagiri, Mao Daichi… ORIGINE : Japon GENRE : Comédie dramatique DATE DE SORTIE [Lire plus…]